Den som älskat

"Jag har älskat dig. Du har hållit mitt hjärta i dina öppna händer,
låtit det rinna ut. Mellan fingrarna.

Vi har sett framtiden i visioner.
Som minnen av något som ännu inte hänt.
Men du har inte älskat tillbaks.

Du har sökt efter det normativa,
efter verktygen som klämmer dig in i mallen du egentligen inte passar i.
Jag har sökt efter, dig."